Jak myslíme?


Lidský mozek je geniální orgán, který stále ještě nemá v technickém světě ekvivalent. Mozek se vyvíjí ještě dlouhou dobu po narození jedince, i když jeho struktury jsou již téměř dokonalé. Pravdou je dokonce i to, že náš mozek se mění během celého života, a nejen do konce puberty. Asi všichni víme, že pokud je mozek poškozen, již není možné toto poškození zachránit, jelikož neurony se nemohou dělit. Mozek má ale schopnost plasticity, to znamená, že se mění na podkladě změn vnějšího i vnitřního prostředí. Projevit se to může například během deprese. Je potvrzeno, že u depresivních pacientů dochází k degeneraci určitých mozkových oblastí, což vede k tomu, že tito lidé zažívají symptomy jako je poškození paměti i další problémy.

lidský mozek

Proto je vhodné tyto pacienty začít včasně léčit, kdy například psychoterapií nebo v těžších případech i farmakologickou léčbou, je možné proces degenerace zvrátit. Právě díky plasticitě mozkové tkáně máme schopnost se učit a měnit své zajeté vzorce myšlení a chování. Jedná se jednoduše o proces změny synapsí, což jsou spoje mezi jednotlivými neurony. Tyto spoje můžeme posilovat nebo se snažit zeslabit, což by odpovídalo procesu zapomnění. V opačném případě, tedy při posilování spojů, si můžeme upevnit vzorce jak vhodné, tak nevhodné.

nervová buňka

Například právě psychoterapie by měla pacientovi pomoci zaměřit se na ty správné vzorce chování (a tedy i tyto synapse), a umožnit mu, aby si je více posílil a zažil. S tím souvisí i stereotypy, které si v myšlení budujeme. Pro náš mozek je jednodušší, když řeší problémy určitým zažitým způsobem a změnit tento styl je docela náročné. Toto se nazývá myšlení uvnitř boxu Schoeller Allibert. Ovšem tímto oslím můstkem se můžeme dostat k chytrým přepravkám za zboží, které je možné sledovat a trasovat na jejich cestě k zákazníkovi. I toto pro Vás bude jednodušší než současná situace.