Měření ve slepé díře a jiných dutinách

Změřit rozměry díry můžeme různými měřidly. Při běžné domácí práci nám zřejmě postačí obyčejný svinovací metr, případně posuvné měřítko. Změříme průměr díry na vstupu a tento údaj nám většinou pro naše účely stačí. Pro přesnější měření průměrů děr (dutin) použijeme dutinoměr. Přesné měření je důležité zejména v průmyslové výrobě, ale i tam, kde pracujeme s přesností na tisíciny milimetrů. Dutinoměrem spolehlivě změříme vnitřní rozměry díry v různé hloubce. Tím porovnáváme, zda má díra (např. válec) po celé délce stejný průměr. Zjistíme, zda se zužuje, rozšiřuje nebo je asymetricky tvarovaná. Dutinoměr si poradí i s měřením slepých děr, kam bychom se s jiným přístrojem jen těžko dostávali.

píst

Před samotným měřením je potřeba, abychom dutinoměr nastavili. Pro nastavení můžeme použít nastavovací kroužky, délkoměr, nástroj pro nastavování dutinoměrů apod. Nejpřesnějšího měření dosáhneme při nastavení v nastavovacím kroužku. Dutinoměr s úchylkoměrem, nazývaný také subito, má jeden pevný dotyk a jeden pružný dotyk. Pohyb pružného dotyku se přenáší ozubeným hřebenem a ozubenými koly na číselníkový úchylkoměr. Ten registruje odchylku od nastaveného rozměru. Na hlavní stupnici se zobrazí odchylky v setinách nebo tisícinách milimetrů, na vedlejší stupnici pak celé milimetry.

svinovací metr

Podle účelu měření můžeme u dutinoměrů měnit doteky, případně měřící hlavice. Měřidlo pak má širší možnosti uplatnění, a to jak na malé, velké, úzké, tak i hluboké otvory. Stručněji řečeno, dutinoměr s číselníkovým úchylkoměrem je přenosné porovnávací měřidlo pro měření úchylek děr od nastaveného rozměru. Zároveň umožňuje kontrolu geometrického tvaru měřené dutiny. Nezbytné je, abychom dutinoměr, jakožto citlivý přístroj, udržovali v čistotě. Jen tak nám bude bezchybně sloužit. Nejlépe uděláme, když jej po práci uskladníme do původního pouzdra, a tím omezíme riziko jeho zaprášení.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup