Prožijte báječnou dovolenou s ubytováním v hotelu v Lednici

Vinařský trojúhelník Lednice – Valtice – Mikulov jistě dobře znáte. Břeclavsko patří k nejúrodnějším oblastem Česka a zároveň k místům s nejdelším slunečním svitem. Nachází se na rozhraní hranic tří států – České republiky, Rakouska a Slovenska a tato oblast je zařazena mezi turisticky atraktivní místa ve střední Evropě. Jestliže se ubytujete v některém z hotelů v Lednici, případně v Mikulově, můžete tu prožít báječnou dovolenou.

lednice zámek

Hotel vám poskytne komfortní zázemí k odpočinku a svůj volný čas byste mohli využít k aktivnímu pobytu v přírodě. Součástí ubytování je venkovní bazén, kde naberete sil po náročném programu, i když se pěší turistika nebo cyklistika odehrává v duchu rovinatého reliéfu krajiny s minimálním převýšením. Výjimkou jsou pouze některé vinařské svahy a Chráněná krajinná oblast Pálava.

Pálava

Od roku 1976 se na rozloze zhruba osmdesáti čtverečních kilometrů rozprostírá chráněné území Milovického lesa a Pavlovských vrchů, které zasahuje až ke státní hranici s Rakouskem. Předmětem ochrany jsou vzácné biotopy, které jsou jedinečné a typické pro tento kout naší země. Objevíte tu rostliny suťového lesa a teplomilné stepní druhy s porosty dubu a habru. Uvnitř území byly zřízeny dvě obory pro lesní zvěř.

město mikulov

Do Pálavy zasahuje i údolí řeky Dyje s jejím lužním lesem a rozsáhlými mokřady, nedaleko odtud se nachází rozsáhlá vodní plocha umělé nádrže Nové Mlýny. Od roku 1986 je Pálava zařazena mezi památky světového dědictví UNESCO jako významná biosférická rezervace.

Nádrž Nové Mlýny

Na řece Dyji vyrostla na přelomu 70. a 80. let v době socialismu kaskáda celkem tří přehrad. Jejím cílem bylo chránit Břeclavsko před záplavami a především zabezpečit intenzivnější zemědělskou produkci. Tehdy se uvažovalo dokonce o rozsáhlé síti zavlažovacích kanálů napájených Dyjí, ale největší přínos přehrady tkví v udržování vlhkosti v krajině, v podpoře existence lužního lesa a údolní říční nivy.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup
Nezařazené