Sportovní komentátoři

Téměř každý přenos sportu v televizi je dnes komentován. Jedná se buď o dvojici nebo o samostatného komentátora. Tento člověk musí mít velký přehled nejen o všech pravidlech, ale také o historickém vývoji výkonů ve sportu, významných hráčích, společenském kontextu, zkrátka o všem, co s daným sportem souvisí. Značnou výhodu mají komentátoři, kteří daný sport dříve provozovali. Obecně by se dalo říci, že je tato skupina tvoří velkou, dá se říci, že až většinovou část komentátorů. Samozřejmě nestačí být pouze bývalým sportovcem. Kvalifikace na roli komentátora má však více kritérií.

vybavení komentátora

Jedním z nich, a to významné zásadním je schopnost srozumitelně mluvit, tedy být rétoricky na vysoké úrovni. Je naprosto bez otázek nutné, aby každý divák rozuměl všem vyslovovaným slovům komentátora. Představme si jak by bylo frustrující, kdyby komentátor výslovností nerozlišoval dvě snadno zaměnitelné jména. Vytvořilo by to velký zmatek a frustraci z toho, že nerozumíme, co se aktuálně děje. Další velkou součástí komentování je schopnost vytvořit napětí. Umět pracovat s hlasem tak, aby v dobrou chvíli uměl zdůraznit zásadní momenty. Poslech komentátora, který má tuto schopnost velice dobře nacvičenou, a také zčásti vrozenou, je velkým přínosem a může mít pozitivní vliv na počet sledujících či dokonce na oblíbenost sportu.

sport v televizi

Při komentování ve dvojici je často jeden profesionálním komentátorem a druhý je expert, který dříve sport provozoval. Tato dvojice funguje tak, že komentátor vede většinu děje v zápase či závodě a expert jeho komentář doplňuje o odborné výrazy, zkušenosti a postřehy. Tento styl komentování se v poslední době velmi rozmáhá a začíná být velice oblíbený. V oblasti komentování sportu se můžou zajisté všichni shodnout, že pokud je to komentování kvalitní, tak dokáže zážitek sledujícího posunout na zcela vyšší úroveň, než kdyby byl sport čistě bez komentáře.