Kluzné laky Molykote se řadí ke světové špičce

Od běžných maziv se tyto materiály odlišují způsobem aplikace, jde totiž o suchý materiál, který nestéká, a zároveň se vyznačuje vysokým stupněm přilnavosti. Z tohoto důvodu veškeré takto ošetřené spoje vyhovují přísným hygienickým normám a požadavkům na bezpečnost provozu pohyblivých mechanismů.
plechová konvice.jpg

Kovové součásti

Vlastností kluzných laků Molykote je vysoká odolnost vůči působení koroze a opotřebení namáhaných součástí. Jsou využitelné pro takřka všechny kovové slitiny, a to jak při běžných provozních teplotách, tak i při extrémním namáhání za velmi vysokých, nebo naopak nízkých teplot. Tato speciální maziva jsou vyvíjena v laboratořích a testována na působení UV záření, rentgenového záření, jsou vysoce účinné i v prostředí vakua a odolávají působení velmi agresivních chemikálií. Ve srovnání s plastickými mazivy a oleji je jejich životnost několikanásobně delší.

Namáhané plastové dílce

Většina plastových součástí vyžaduje výraznou ochranu povrchu před opotřebením. Kluzný lak tyto požadavky splňuje a zároveň snižuje významnou měrou hlučnost. Životnost namáhaných strojních součástí ze všech běžných polymerů se tímto způsobem prodlužuje několikanásobně. Pro maziva polymerů je rozhodující zejména jejich přilnavost.
ozubená kola.jpg

Elastomery

Tyto speciální syntetické velmi pružné materiály vyžadují specifické vlastnosti maziv, velmi podobné požadavkům namáhaných plastových součástí. Aplikaci maziv navíc v tomto případě komplikuje vysoký stupeň elasticity – až o 150 %. Velmi dobrá přilnavost kluzných laků je ideálním řešením ochrany povrchu elastomerů vůči opotřebení. Výrobci deklarují jejich velmi vysokou životnost, významné snížení tření, hlučnosti a úniku maziva z povrchu strojních součástí. Některé laky jsou specifikovány pro použití v armaturách s pitnou vodou a lze je i barevně odlišit pigmentovými pastami. Pigmentace se provádí zejména tam, kde je nutno zajistit přesnou montáž a kompletaci výrobku složeného z více součástek, aby nedocházelo k jejich záměně.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup