Pošlete dítě na tábor

I dítě si čas od času potřebuje odpočinout. Od všelijakých povinností, a také od rodičů. I rodiče si potřebují odpočinout. Od všelijakých povinností, péči o své děti nevyjímaje. Jenže jak to udělat, pokud mají tito všichni zrovna na krku období zvané prázdniny? Jak to zaonačit, aby si nemuseli být neustále na očích?
teepee v noci

Dítě je v takovém případě možno svěřit prarodičům. Konec konců i ti mají zásluhu na tom, že jsou tyto děti na světě, tak proč by se nemohli občas trochu postarat, že? Zejména pokud chtějí a lze jim důvěřovat.

Jenže ne každý dosud prarodiče má a ne každý dědeček s babičkou jsou dosažitelní. A pokud tito vypadnou ze hry, zbývá vlastně jediná možnost. Tedy jediná legální možnost. Děti lze zkrátka poslat i někam na tábor.
zapálený táborák

Jsou rodiče, kteří posílají své děti na takový tábor často a rádi. Protože a dítě se nevzpouzí, proč této možnosti nevyužít, že?

Největší oblibě se těší klasické a příměstské tábory. Přičemž každé z nich z poněkud odlišných důvodů.
světlo ve stanech

Přednostmi klasického letního tábora jsou:


a) Kompletní zaopatření dětí po čtyřiadvacet hodin denně


b) Možnost prožít souvisle větší množství zážitků


c) Získání cenných dovedností a zkušeností


d) Navázání nových přátelství


e) Učení se samostatnosti


f) Odtržení se od moderních technologií.

Výhodami táborů příměstských jsou pak:

a) Nižší cena vyplývající z toho, že zde děti tráví pouze část dne a nenocují tu

b) Absence času na stesk po domově

c) Odloučení od rodičů pouze část dne, již tito mohou v klidu strávit třeba v práci

d) Zajímavé programy

Mezi nevýhody klasických táborů, jež pochopitelně nemůžeme nezmínit, protože také existují, patří:

a) Tu větší a tu menší stesk po rodičích

b) Absence rodičovského dozoru nad dětmi a jejich počínáním si

A mezi nevýhody táborů příměstských patří:

a) Každodenní nutnost vyzvednutí dětí rodiči

b) Smíření se s tím, že jsou tyto tábory nejednou pouhým „odkladištěm dětí“

Ovšem ať už má ten který tábor i své nedostatky, mělo by mít každé dítě možnost si to aspoň někdy v životě zkusit. Co to takový tábor je. Protože i kdyby se ne všechno vyvedlo, dobré vzpomínky v paměti zůstanou a to špatné může být zapomenuto.

Nebo si snad myslíte, že si dnes ještě někdo vzpomene na jednu dávnou epizodu, kdy bylo na našem táboře přímo neskutečně sebevědomé dítko – které se při noční bojové hře strachy málem pokakalo?

 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup