Vysoce kvalifikovaní pracovníci z Indie

Stav pracovních sil popisují při současných podmínkách firmy jako zoufalý. Proč tomu tak je a jak lze situaci řešit?

Stávající situace na pracovním trhu

Kvalifikované pracovní síly je nedostatek i v roce 2019. Ekonomika ani letos nezpomaluje a na obsazenosti pracovních pozic se to podepisuje. Loňský rok byl z hlediska nízké nezaměstnanosti absolutně rekordní.
S podobnou situací se musí potýkat tři čtvrtiny současných firem. Vysoká poptávka po nových lidech vládne například v technických profesích, nedostatek je citelný též ve zdravotnických oborech. Stávající zaměstnanci jsou nuceni zvládnout další práci navíc.
A to i přesto, že v uplynulých měsících došlo k jisté stabilizaci pracovního trhu poté, co skončily práce sezónní. Bez práce je aktuálně pouze 2,7 % lidí. Problém najít práci nemají prakticky žádné jindy ohrožené skupiny: čerství absolventi škol, handicapovaní či uchazeči ve věku nad 50 let.

Jaké je řešení

Firmy musejí sáhnout po příslušných opatřeních. Důsledky současného stavu totiž mohou být velmi závažné, ztráta potenciálního HDP kvůli neobsazeným postům se odhaduje na miliardy ročně.

pracovnici-indie

Jednak proto dochází k navyšování mezd, patrno je to například ve zdravotnictví. Jestliže se ani tak nepodaří pracovní místo obsadit, je na místě hledat zaměstnance i jinde než v Čechách.
Pozice se pak nabízí i cizincům ze zemí mimo EU. Za takových okolností je však nutné si uvědomit, že nábor s sebou přináší zvýšenou časovou i administrativní náročnost. V ČR tak již začaly za přispění vlády fungovat náborové programy, které si kladou za cíl situaci zjednodušit.
V první fázi byly zaměřeny na uchazeče z Ukrajiny, posléze se připojily i další státy. V ČR se tak zjednodušilo například zaměstnávání Indů, Mongolů a dalších občanů různých zemí.

Co potřebuje cizinec

Pracovník zaměstnaný v ČR potřebuje, jde-li se o cizince, tzv. zaměstnaneckou kartu. Ta zastupuje pracovní povolení a zároveň povolení k pobytu. Jedná-li se o vysoce kvalifikovanou profesi, musí mít uchazeč tzv. modrou kartu. Podmínkou pro její získání je vysokoškolské vzdělání.
Právě tomuto účelu mají přispět výše uvedené projekty, které jsou věnovány primárně ke zjednodušení získání zaměstnaneckých karet. Migrační postupy by se tímto způsobem měly významně urychlit.

projekt-indie

Aktuálně schválené vládní programy

  • Program klíčový a vědecký personál
  • Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec
  • Program kvalifikovaný zaměstnanec

Tyto programy nahrazují dříve platící Fast Track, Welcome Package pro investory, Režim Ukrajina, Režim Zemědělec, Režim ostatní státy (Mongolsko, Filipíny a Srbsko) a Pilotní projekt Ukrajina a Indie.
Právě na pracovníky z Indie se projekty zaměřily v poslední fázi, kdy se ukázalo, že doposud příchozí cizinci své uplatnění v ČR úspěšně našli. Režim Indie, v jehož rámci lze zpracovat až 500 žádostí ročně, se tak stává dalším hledáním východiska z personální krize.
Máte zájem o pracovníky z Indie? Kontaktujte pracovní agenturu IRS Czech, která má vlastní náborové středisko přímo v Indii.